August Strindberg

August Strindberg föddes den 22 januari år 1849 i Stockholm. Hans pappa hade 8 barn, och August var det tredje. Hans pappa var ångbåtskommissionär vilket betyder att han var ansvarig för godstrafiken på Mälaren och Göta kanal. Hans mamma var en före detta värdshusflicka och hade arbetat på Liljeholmens värdshus. Hon var även hushållerska till August pappa Carl Oscar, som hon sedan gifte sig med. Eftersom att hon innan giftermålet var hans hushållerska kallades August för tjänstekvinnans sån. Hans uppväxt var strikt och i familjen Strindberg gällde det att kunna uppföra sig vid alla tillfällen, ha disciplin och ett kulturellt intresse. Alla dessa regler bidrog till att August var väldigt tystlåten och lugn, vilket hans pappa uppskattade.

Han var ett flitigt barn och på sin fritid ägnade han sig åt bland annat läsning och naturvetenskapliga studier, han gick på Klara Skola. Hans relation med pappan var inte speciellt bra under uppväxten, och den blev ännu värre år 1862 när hans mamma avled. Hans pappa gifte om sig med en kvinna som var hela 30 yngre, August gillade inte henne alls. Han tog examen vid privatläroverket, och började sedan plugga på Uppsala universitet. Han stannade inte där länge utan redan efter en termin hoppade han av då inte trivdes där, och hade också väldigt ont om pengar. Han pluggade sedan till läkare, samtidigt som han försörjde sig på att vara folkskollärare och informator. Sedan ville han bli skådespelare, men ångrade sig och flyttade tillbaka till Uppsala igen för att studera.

Det var under dessa år som han började skriva. Hans akademiska karriär gick inte som planerat då han alltid sa emot lärare och hoppade av studierna utan att ta studenten. Han var en otroligt duktig författare och detta uppmärksammades av Karl XV som då var kung. Karl XV tilldelade August ett stipendium som skulle göra att han i framtiden skulle kunna plugga på universitet. Han pluggade men redan efter två år tvingades hans ekonomiska situation honom att flytta tillbaka till Stockholm. Där började han skriva mindre artiklar till tidningar och blev snart anställd på Dagens nyheter: Därefter blev han anställd på det kungliga biblioteket.

Genombrottet

August genombrott kom år 1879 med utgivningen av Röda rummet. Denna gjorde honom till en ryktbar författare. Trots att boken fick både bra och dålig kritik blev den försäljningsmässigt otroligt framgångsrik och blev August Strindbergs mest kända verk. Den har filmatiserats och även gjorts om till en tecknad serie. Boken röda rummet ses ofta som startskottet för 80-talet i den svenska litteraturen.

Röda rummet

Röda rummet handlar om Arvid falk, som är Augusts alter ego. Arvid strävar efter frihet och sanningen. Han har en äldre bror som strävar efter motsatsen till vad Arvid gör. Arvid får frågan om han vill börja arbeta på ett jobb där han ska skriva en artikel som skulle göra att folk köpte sjöförsäkringar. Eftersom att Arvid var emot att ljuga och hyckleri tackar han nej till jobbet, trots att han verkligen behöver pengarna. Boken handlar mycket om att det ibland inte är lönsamt att vara hederlig.