Vad är Pengar?

vad-ar-pengar-allt-du-velat-veta-om-varldsekonomin-men-inte-vagat-fraga-om[1]Andreas Cervenkas bok Vad är pengar? har fått beröm från många olika håll och kanter. Cervenka har bland annat av Dagens Nyheter hyllats för att vara klarsynt och ”nästan profetisk”. Författaren rosas av samma tidning även för att vara en sanningssägare.

DN konstaterar att i ett sjunka skepp vill man inte höra ”lugnande ord från övre däck, man vill höra sanningen”. Cervenka är då den som säger sanningen, medan de andra ”mumlar och tiger”.

Samtidigt kallas boken också för ”oroande”.

Oroande

De som inte är experter på ekonomi, och som inte har läst Vad är pengar?, kan nog kallas för lyckligt ovetande. Många tror sig veta, eller bryr sig inte riktigt om, var pengarna egentligen finns.

”Allt finns på banken” om det inte finns i plånboken. Det här är en vanlig missuppfattning bland svenskar och andra idag. Det som inte lika många vet, men som Cervenka klarsynt påpekar, är att pengarna inte finns. I alla fall inte fysiskt.

Det som banken egentligen har är i grunden bara binär kod, det vill säga ettor och nollor. Skulle samtliga svenskar idag, och många andra nationaliteter för den delen, välja att tömma sina bankkonton, skulle banken helt enkelt gå omkull.

Bankens digitala förmögenhet överstiger statens resurser

Det här är ett faktum som knappt uppmärksammats innan Cervenka slår larm om det i sin bok. Att bankernas digitala förmögenhet överstiger statens resurser är ett stort problem.

Detta eftersom staten har en uppgift att garantera oss medborgare våra sparkonton. Skulle flera kunder tömma sina konton hos flera olika banker samtidigt – ja, då skulle även staten helt enkelt gå omkull.

Vissa hävdar att det här inte är ett problem av den högsta graden, eftersom olika internationella institutioner kan gå in med nödlån till staten. Skulle det verkligen knipa skulle ju dock inte heller deras resurser till. I sådana fall skulle en fullständig systemkollaps inte vara en helt osannolik konsekvens.

Pedagogiskt skriven

Trots att den mytomspunna ekonomiska världen är alldeles obegriplig för de flesta, använder Cervenka sig av ett språk som gör att även gemene man förstår. Texterna i boken grundar sig på hans krönikor som publicerats i Svenska Dagbladet.

Som krönikör på en morgontidning får man anta att språket ska kunna passa en bred publik – även om det var just SvD Näringsliv han skrev för. Det här breda språket har troligtvis hjälpt till att bädda för den enorma framgång som boken har kommit att få.

Att boken är bra och pedagogiskt skriven är det många som tycker. Ekonomisajten Sverigekontanter skriver till exempel så här:

”Till skillnad mot många andra böcker inom ekonomi så ser Cervenka på helheten. Här presenteras inte några privatekonomiska råd utan stilen i boken är i likhet med hans krönikor lättsam, övergripande och systemkritisk”

Det finns anledning att tro att hans förmåga att förklara svåra saker på ett enkelt sätt, gör att fler får upp ögonen för världsekonomin.

Att fler blir intresserade av ekonomi kan givetvis vara nyttigt för samhället av många olika anledningar, och på lång sikt förbättra den ekonomiska situationen för många av landets medborgare.

Om författaren

Andreas Cervenka är ingen gröngöling inom ekonomivärlden. Genom sin plattform på Svenska Dagbladet har han sedan ett antal år tillbaka varit etablerad som en profil inom sitt område.

Texterna som han har skrivit för Svenska Dagbladet har ofta varit något kontroversiella – eller åtminstone mycket frispråkiga. Ofta har det handlat just om banker och ekonomi på ett generellt plan, men även de senaste årens finanskriser har varit ett återkommande ämne i hans krönikor.

Förutom det här har han också arbetat hos Dagens industri, en annan morgontidning, men som enbart fokuserar på näringsliv. En annan merit han har på sin lista är nyhetssajten Ekonomi24, som han var med och grundade tillsammans med journalisten Thomas Peterssohn.

Att Cervenka minsann inte är någon ”färsking” på sitt område styrks inte minst av de priser och utmärkelser han mottagit. 2001 blev han exempelvis tilldelad det prestigefulla Stora Jorunalistpriset (även här tillsammans med Thomas Peterssohn).

Efter att 2011 vunnit Sjunde AP-fondens journalistpris, vann han återigen det Stora Journalistpriset 2016. Denna gång tillsammans med Torbjörn Isacson. Det som gav honom priset var den mycket uppmärksammade reportageserien ”SCA-affären”.

SCA-härvan handlade om att företaget, i det dolda, skatteplanerat för miljardbelopp.

Andra åsikter om boken

Det tycks bland kritiker nästan råda en slags konsensus kring bokens förträfflighet. Visst finns det såklart även en hel del negativa åsikter. Konstigt vore det ju annars. Hannes Malmberg, doktorand i nationalekonomi tvivlar till och med på hur mycket av boken som över huvud taget stämmer.

Han menar på att Cervenkas resonemang och påståenden rymmer en hel del förenklingar. Förenklingar som helt enkelt inte håller för granskning. Vid granskning har många av dessa påståenden visat sig vara ”onyanserade” och ibland ”tvärs emot fakta”, hävdar han.

Samtidigt säger även Malmberg att Cervenka är begåvad när det kommer till förklaringar – ett konstaterande som är svårt att säga emot.